Tájékoztatás az Eötvös József Főiskola felsőbb éves hallgatói számára

Nappali tagozaton a 2016/2017. tanév 1. félév szorgalmi időszaka 2016. szeptember 5-én kezdődik. Az órarend szerinti órák 2016. szeptember 6-án kezdődnek.

A nappali és levelező tagozatos hallgatók a következő (2016/17/1.) félév tárgyait 2016. augusztus 29-én 08:00 órától szeptember 9-én 22:00 óráig vehetik fel a NEPTUN Tanulmányi Rendszerben az aktív félévre való bejelentkezést (Ügyintézés menü/Beiratkozás) követően. Amennyiben a hallgató passzív félévre jelentkezik be, döntését írásban is jeleznie kell a Tanulmányi Osztály honlapján elérhető kérvény kitöltésével és leadásával legkésőbb 2016. szeptember 9-ig.

Ugyancsak 2016. augusztus 29-től letölthetők a végleges mintatantervek a főiskola FTP- szerveréről, – a „Tanulmányi Osztály” könyvtárból.

Az őszi félévre vonatkozó órarendek szintén megtalálhatóak lesznek várhatóan 2016. augusztus 29-től az FTP-szerver „Tanulmányi Osztály” könyvtárában és a to.ejf.hu honlapon.

A tanulmányi rendről szóló rektori utasítás ugyanitt elérhető. A levelező tagozatos hallgatók a rektori utasításból tájékozódhatnak a félévi konzultációs időpontokról.

Akinek fennálló önköltségi díj tartozása van, nem vehet fel tárgyat a 2016/2017. tanév 1. félévére, hallgatói jogviszonya szünetel.

Felhívom a figyelmét, hogy az önköltséges hallgatók félévre történő regisztrációja csak abban az esetben érvényes, ha az önköltség teljes összegét a regisztrációs hét utolsó napjáig (2016. szeptember 9-ig) a NEPTUN rendszeren keresztül befizetik. Ezt az összeget abban az esetben is át kell utalni, ha a NEPTUN rendszerben a tétel még nem jelent meg. Késedelmes fizetés esetén a félévben felvett tantárgyak nem teljesíthetőek.

Az egyösszegű teljesítésre vonatkozó kötelezettség egységesen minden önköltséges képzés esetén érvényes.

A képzési időn túli hallgatók számára az önköltség mértéke kreditarányosan kerül megállapításra, de mértéke legalább 90 000 forint.

Kérem, hogy olvassák el a tantervükben szereplő megjegyzéseket, és különösen figyelmesen járjanak el, hogy csak a saját tantervükben szereplő tárgykóddal vegyék fel a tárgyakat.

Amennyiben a Hallgató nem a mintatanterv szerinti aktuális tantárgyat (pl. keresztféléves tárgyat, vizsgatárgyat, „kifutó évfolyamok” tárgyai) kíván felvenni, kérvényezheti a Tanulmányi Osztály honlapján elérhető egységes nyomtatvány kitöltésével az illetékes intézet részére való leadásával. A keresztféléves kurzusok és vizsgakurzusok meghirdetéséről az intézetek döntenek 2016. szeptember 12-ig, ezek alapján az adminisztrátorok automatikusan regisztrálják a hallgatókat.

A tantárgy akkreditációs kérelem formanyomtatványai elérhetőek a to.ejf.hu honlapon, a Nyomtatványok „fülön”. Kérem az oktatóval aláíratott és véleményezett kérvényt a Tanulmányi Osztály munkatársának adja le a nyomtatványon szereplő határidőig. Ez utóbbi határidő után előterjesztett kérelmek nem kerülnek elbírálásra.

Amennyiben a hallgató keresztféléves tárgyként olyan tárgyat szeretne felvenni, amely szerepel az adott félév valamely évfolyamának órahálójában, ez irányú kérelmét az intézeti adminisztrátoroknál kérjük leadni szeptember 9-ig. Ezt követően pótlólagos tantárgyfelvételre nem lesz lehetőségük!

Kérem, hogy a tantárgyfelvételkor szíveskedjenek az adott szakra vonatkozó előtanulmányi rendet is figyelembe venni. Amennyiben a felvenni szándékozott tárgy nem felel meg az előtanulmányi rendben foglaltaknak, akkor a hallgató a tanulmányi és vizsgakötelezettségét ebből a tárgyból nem teljesítheti.

A hallgatói jogviszony megszüntetését írásban szükséges kérvényezni a Tanulmányi Osztály felé.

A 2016/2017. tanév I. félévében a Tanulmányi Osztály munkatársai:

Letenovicsné Polyák Andrea, tanulmányi osztályvezető (polyak.andrea@ejf.hu)

Baráth Magdolna, tanulmányi előadó (barath.magdolna@ejf.hu) 06-79/523-900/144 mellék

Czicze Andrea, tanulmányi előadó (czicze.andrea@ejf.hu) 06-79/523-900/155 mellék

Tanulmányi Osztály: to@ejf.hu, http://to.ejf.hu

Baja, 2016. augusztus 23.

Letenovicsné Polyák Andrea sk.
tanulmányi osztályvezető